چرا تویوتا سنتر بهترین است؟

سوابق درخشان

بیش از 10 سال سابقه طلایی در امر خدمات رسانی را افتخار خود می دانیم

مشتری مداری

خاک پای مشتری توتیای چشم ماست؛ ما مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده ایم

دستگاه های مدرن

استفاده از تجهیزات مدرن دلیل برتری ما نسبت به سایر همکاران در حوزه می باشد.

نیروی مجرب و ماهر

نیروی کار مجرب جوان با دانش جهانی در کنار تجربه ی اساتید به نام مزیت تویوتا سنتر است

خدمات تویوتا سنتر

شعبه 1:

خیابان مطهری، تقاطع مفتح، خیابان جهانتاب، مجتمع خودرویی کاج

شعبه ۲ :

نیاوران، کاشانک، نرسیده به آجودانیه، کوچه پوریا، مجتمع خودروئی کاج