– کارشناسی ارشد طراحی سیستم های دینامیکی خودرو از دانشگاه علم و صنعت ایران
– سرپرست دپارتمان موتور ایرتویا مرکزی
– عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
– دارای مدرک مستری تویوتا و لکسوس از اربیل(عراق)

تماس با ما:
۰۹۱۲۳۷۷۲۰۵۲ :همراه
info@toyotacenterir.com

تویوتا 

تعمیرگاه تویوتا

تعمیرگاه لکسوس

لکسوس