آدرس شعبه اول: خیابان مطهری، تقاطع مفتح، خیابان جهانتاب، مجتمع خودرویی کاج
آدرس شعبه دوم: نیاوران، کاشانک، نرسیده به آجودانیه، کوچه پوریا، مجتمع خودروئی کاج

همراه :مهندس زادوریان: ۰۹۱۲۶۸۹۶۷۲۰

همراه : مهندس کریم پور:۰۹۱۲۳۷۷۲۰۵۲

ایمیل : info@toyotacenterir.com