انجام خدمات  تخصصی بدنه از جمله صافکاری،نقاشی، و .. در تعمیرگاه تخصصی تویوتا و لکسوس(تویوتا سنتر)